Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Wpisany przez Administrator sobota, 10 listopada 2018 08:30

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem "Międzynarodowego Centrum Kulturalno-Kongresowego przy ul. Stoisława 4 – rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie"

Opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym, które dostępne jest pod następującym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/11506 .

Termin składania ofert: 30.11.2018 r. godz. 14:00

Wpisany przez Administrator czwartek, 08 listopada 2018 22:12

Wpisany przez Administrator wtorek, 18 września 2018 12:29

Kazanie: Psalm 63

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Psalm 63 jest modlitwą Dawida w czasie wielkiego kryzysu w jego życiu. Modlitwa ta uczy jaką perspektywę można mieć, gdy sytuacja wokół nas jest dokładnie odwrotna od tej, jaka powinna być. Jak wówczas reagować? Jakie mieć do tego podejście?